ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΣΙΑΝΟΣ - ΝΥΧΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΣΙΑΝΟΣ - ΝΥΧΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ

ΝΥΧΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΟ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
35Χ50 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ