ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΝΕΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΝΕΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
27Χ27 ΕΚ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΟ (2013) ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ