ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΧΡΥΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΧΡΥΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ ΣΕ ΞΥΛΟ
42χ57 εκ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ (2/5) ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ