ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΟ (1935-2022)
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΠΡΟΣΩΠΟ (1935-2022)

ΠΡΟΣΩΠΟ
ΜΟΛΥΒΙ ΣΕ ΧΑΡΤΙ
20Χ15 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ