ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΜΠΡΟΥΤΖΟΣ 
30χ30 ΕΚ.
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ