ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΖΕΥΓΑΡΙ 

ΖΕΥΓΑΡΙ 
ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΕ ΚΑΜΒΑ
23Χ30 ΕΚ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ