ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΛΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑΝΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ
30Χ35 ΕΚ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ